EIT URBAN MOBILITY HUB 

Slovensko sa zapája do medzinárodného projektu Európskeho Inštitútu Inovácií a Technológií - Urban Mobility
 


Slovak hub 

Slovensko sa zapája do medzinárodného projektu Európskeho Inštitútu Inovácií a Technológií - Urban Mobility. Ambíciou projektu je celkové zvýšenie kvality života občanov v mestách. 

 Úlohou EIT Urban Mobility HUB na Slovensku je:

  • Poskytovať prístup k najinovatívnejším riešeniam v EÚ v oblasti mestskej mobility.

  • Zvyšovať povedomie o aktivitách slovenských miest, firiem a občanov, ktorí podnikajú konkrétne kroky k lepšiemu životu v našich mestách.

  • Organizovať podujatia, akými sú súťaž inovácií v mestskej mobilite, vzdelávacie programy a networkingové podujatia.  

Oficiálne otvorenie Urban Mobility Slovak Hub sa uskutočnilo 1.decembra 2021 v rámci podujatia Climate day


Climate Day
 MESTSKÁ MOBILITA A ZELENÉ INOVÁCIE

Konferencia Climate Day: mestská mobilita a zelené inovácie sa bude konať 30.11.2022 v Bratislave.

súťaž startupov

Podpora inovácií v oblasti mestkej mobility - prihláste svoj nápad do súťaže startupov. 

Čo je EIT?

Prepájanie univerzít, podnikov a výskumných centier.