CLIMATE DAY 2022:  mestská mobilita a zelené inovácie

Pozývame Vás na konferenciu Climate Day: mestská mobilita a zelené inovácie

Konferencia sa bude zaoberať otázkami: (i) ako môžu mestské inovácie na Slovensku pomôcť budovať klimaticky neutrálne mestá, špecificky v udržateľnej mobilite a zelenej energetike a (ii) aké sú možnosti financovania klimatickej transformácie a spoluprác kľúčových aktérov (Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), transformačno-inovačné konzorciá).

Súčasťou Climate Day je aj súťaž startupov, ktoré odprezentujú svoje riešenia v oblasti mestskej mobility. Startupy dostanú zrýchlený prístup k možnostiam získania investícií alebo grantového financovania od EIT Urban Mobility až do výšky 500.000 €.


Dátum a čas:
30.11.2022, 13:00-17:30
Miesto konania:
The Spot, Bottová 2/A, Bratislava
Registrácia: 
na tomto odkaze

Program Climate Day: mestská mobilita a zelené inovácie

13:30 – 13:40 
Otvorenie  

13:40 – 14:30 

Aké inovácie v zelenej energetike pomôžu budovať klimaticky neutrálne mestá  

 • Možnosti komplexných renovácií budov

 • Regionálne a mestské energetické plánovanie

 • Zber a vyhodnocovanie klimaticky relevantných dát a fact-based decision making


14:30 – 15:40  

Možnosti financovania klimatickej transformácie a spoluprác kľúčových aktérov  

 • Podpora spoluprác kľúčových partnerov v riešení klimatickej krízy  

 • Financovanie spoluprác cez EIT, TIKy

 • Ako dosiahnuť komplexnú transformáciu s dlhodobým dopadom


15:40 – 16:00  

Prestávka  

16:00 – 17:15  

Aké inovácie v mobilite pomôžu budovať klimaticky neutrálne mestá

 • Klúčové inovácie a technológie

 • Stratégia rozvoju trvalo udržatelných dopravných riešenií

 • Úloha mesta, súkromného sektora a ďalších aktérov


17.30 – 18.30  

Startup súťaž


18.30 

Občerstvenie & networking


climate day 2021


Oficiálne otvorenie Urban Mobility Slovak Hub sa uskutoční 1. decembra 2021 v rámci konferencie Climate Day. 

Cieľom podujatia je spojiť partnerov zo súkromného sektora, akademickej obce, verejného a neziskového sektora a podporiť inovatívne projekty, ktoré môžu zmierniť dopady klimatickej krízy. Témami konferencie je financovanie ekologických inovácii, vnímanie klimatickej zmeny na Slovensku, efektívna komunikácia o klimatickej kríze a udržateľná mobilita v slovenských mestách.

Súčasťou programu bude blok venovaný Urban Mobility Slovakia Hub, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o aktivitách slovenských miest, firiem i bežných občanov, ktorí podnikajú konkrétne kroky k lepšiemu životu v našich mestách. 


Program Climate Day

(program celého podujatia spolu s odkazom na registráciu nájdete na tomto odkaze)

Dátum a čas: 1. decembra 2021,  13.00 – 17.00 (online)


Program Urban Mobility Slovakia HUB:
 • 15:30 - 15:45 Otvorenie iniciatívy na podporu mestských inovácií - EIT Urban Mobility Hub Slovensko
 • 15:45 - 16:45 Budúcnosť mestskej mobility na Slovensko: ako môžu inovácie zlepšiť život v meste
 • 16:45 - 17:00 Európska odpoveď na klimatické zmeny: čo by mali všetci vedieť o Zelenej dohode EÚ?