EIT & INOVÁCIE

 
prepájanie univerzít, podnikov
a výskumných centier
8 inovačných spoločenstiev a viac ako 40 centier inovácií v celej európe 
600 nových produktov a služieb a viac ako 6000 nových pracovných miest