STARTUP COMPETITION 2022

Vyhlasujeme súťaž pre startupy z oblasti mestskej mobility.
Prihlásiť sa môžu startupy, ktorých riešenia sú z oblasti:
 • aktívna mestská mobilita
 • udržateľná mestská logistika
 • vytváranie verejnej sféry
 • mobilita budúcnosti
 • mobilita a energia
 • zníženie znečistenia 
 • iné
Startupy budú mať jedinečnú možnosť odprezentovať svoje riešenia pred investormi a odbornou porotou a tak získať:
 • Zrýchlený prístup k možnostiam získania investícií alebo grantového financovania od EIT Urban Mobility až do výšky 500.000 €
 • Mentoring a podporu pre rozvoj businessu
 • Prístup k exkluzívnemu financovaniu na pilotovanie riešení v európskych mestách
Porota bude zložená zo zástupcov investičných fondov, VCs ako aj samotného zastúpenia EIT Urban Mobility. Svoje riešenie budeš mať možnosť prezentovať v angličtine.

Dátum a čas: 30.11.2022, 18:00
Miesto: The Spot, Bottová 2/A, Bratislava

Prihlás sa

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné vyplniť krátky formulár. 
Prihlášky príjmame do 23. novembra 2022. 

inovácie & mestská mobilita

Prihláste svoj nápad alebo riešenie do súťaže inovácií v oblasti mestskej mobility a získajte finančnú odmenu vo výške 1000 Eur a odborné konzultácie od spoločnosti CIVITTA Slovakia

Zároveň získate možnosť zapojiť sa do vzdelávacích aktivít organizovaných v rámci aktivít EIT Urban Mobility HUB a spoznať ďalších aktérov v oblasti mestskej mobility na Slovensku naprieč všetkými sektormi.  

Do súťaže sa môžu zapojiť rôzne typy subjektov (startupy, súkromné firmy, neziskové organizácie) ako aj občianske iniciatívy, komunitné projekty, či jednotlivci. 


Prihlás sa

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné vyplniť krátky formulár. 
Prihlášky príjmame do 12. decembra 2021.
  


Oblasti mestskej mobility, v ktorých prinášate inováciu, sa môžu týkať týchto oblastí:

 • aktívna mobilita (nemotorizované spôsoby prepravy)
 • intermodalita (lepšie využívanie existujúcich služieb mobility a lepšia integrácia nových riešení)
 • infraštruktúra mobility (podpora inovácií a zlepšovanie infraštruktúry mobility a zastavaného prostredia - architektúru a urbanistické plánovanie, komunitný co-dizajn a používanie inovatívnych materiálov)
 • mobilita pre všetkých (zlepšenie dostupnosti dopravy pre zraniteľné cieľové skupiny cestujúcich)
 • udržateľná mestská logistika (zlepšenie mestských služieb, dodávok tovaru a nakladanie s odpadom prostredníctvom logistiky, dizajnu vozidiel budúcnosti, behaviorálnych a technologických inovácií)
 • vytváranie verejnej sféry (lepšie využívanie a správa verejných priestorov a znižovanie priestoru určeného pre vozidlá)
 • mobilita budúcnosti (podpora digitálnych technológií - mobilita ako služba (MaaS), kolaboratívne – inteligentné dopravné systémy (C-ITS), prepojené autonómne vozidlá (CAV) a Internet vecí (IOT), ktoré zlepšujú prevádzku a bezpečnosť)
 • mobilita a energia (nahradenie spaľovacích motorov čistejšími riešeniami)
 • zníženie znečistenia (zníženie úrovne znečistenie ovzdušia a hluku súvisiace s mobilitou, zníženie emisie skleníkových plynov a zvyšovanie kvality života v mestách)

Ak potrebujete vedieť viac, napíšte nám!